เฉลย เว็บไซต์เกมคอมพิวเตอร์ Sega Dreamcast ISOs Dirt Rally

มีมูลเหตุที่เป็นไปได้หลายประการอย่างเช่นการโอเวอร์คล็อกการขาดการระบายความร้อนที่เหมาะสมและคุณภาพของเคสพัดลมราคาไม่แพง เกมบรรดาที่ตั้งไว้ในพีซีอาจจะเล่นได้ฟรี